fiili ayrılık nedeniyle boşanma  

               

MADDE 166/4.- Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

açıklama:

boşanma sebeplerinden birinin varlığı ile açılmış bulunan boşanma davanın reddi halinde, bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulmamış olması halinde, eşlerden birinin talebi ile boşanmaya hükmedilir. üç yıl süre ile müşterek yaşamın yeniden kurulmadığının tanık dahil her türlü vasıta ile ispatı mümkündür.  burada önemli olan ortak yaşamın yeniden kurulmaması ve eşlerin bir araya gelerek beraber olmamalarıdır.

sair boşanma sebebleri için illa 3 yıl gerekmez. 3 yıl şartı; boşanma davası açıp da reddedilmiş kişilerin, davadan sonra 3 yıl tekrar bir araya gelip yaşamamaları halinde, aynı kişiye yeniden dava açma hakkı tanınır. bu 3 sene reddedilen davanın kesinleşme tarihinden başlar. beraber olma niyeti taşımayan görüşmeler önemli değildir. ayrılık durumu şahitle ispatı gerekir. bu husus incelenir. kamu düzenine ilişkin olduğundan araştırılmadan karar verilmez.

 

 

 

 
1