abdurrahman nurettin paşa

 

(1833-1912)
 

Vezir. Prizren, Ankara, Diyarbakır ve Bağdat Valiliklerinde bulunmuş, Sadrazam Sait Paşa’nın yerine kısa bir süre Başvekil olmuştur. Edirne Valiliğinden sonra 1895’de 12 yıl süreyle Adliye Nazırlığı görevini yürütmüştür.
 

 

“