abdurrahman fevzi efendi

 

(1802-1864)

Dilbilimci. İstanbul’da medrese öğrenimi gördü. Harp Okulu’nda Türkçe, Arapça ve tarih dersleri verdi. Türkçe öğrenimine önem verilmeyen bir dönemde öz Türkçe’nin kurallarını anlatan bir yapıt oluşturdu. 1847’de başladığı Mikyas-ül Lisan Kıstas-ül Beyan adlı yapıtı ancak ölümünden sonra 1882’de basılabildi. Türkçe’de 163 anlam veren 129 “edat” saptadı. Bu alandaki ilk çalışmalarından biri olduğu için çok önemlidir.

 

 

 

 

“