ahmedi (tacuddin ibrahim)

 

(1334-1413)
 

Germiyanlı şair ve bilgindir Umur Bin Savcı Medresesi’nde şehzadelere felsefe, tıp ve tarih dersleri vermiştir. Anadolu Klasik Türk Şiirinin kurucularındandır. Sekiz bin mısralı Ahmedi Divanı, Germiyan Beyi Süleymanşah adına başlayıp arkasına Osmanlı tarihi eklenerek Yıldırım’ın oğlu Emir Süleyman’a takdim edilen İskendername’si Cemşid-i Hurşid ve Mirkad-ı Edep adlı eserleri bilinmektedir.
 

“