ahmet paşa (humbaracaı)

 

(?-?)

Fransız Asilzadelerinden ve Fransız ordusunun değerli subayı olup,sıl adı Kont de Bonnuval olan Ahmet Paşa Sadrazam Topal Osman Paşa tarafından Bosna’dan çağrılmış ve İstanbul'da humbaracı sınıfının komutanlığına getirildi. Humbara (Hum-i pâre = Kumbara), el bombalarına benzer küçük el toplarıydı ve o zaman, kılıç ve tüfeğe karşı Avrupa ordularında etken olarak kullanılıyordu. Kont de Bonnuval, humbara yapımı ve atımının yanı sıra askerî yürüyüş ve talimlerde de Batı örneğini yerleştirmek istemiştir. Bu arada din değiştirerek "Ahmet Paşa" adını almıştı. Onun bu şöhreti Fransa'da kısa zamanda yayıldı ve Papas Makarni Daglis, Kont Ramsey, Marki Dornev ve Dervi gibi Fransızlar da gelerek onun 300 kişilik humbaracı alayında subay oldular. Ahmet Paşa'nın oğlu Kont Latur da din değiştirerek "Süleyman Paşa" adını aldı. Humbaracı Ahmet Paşa'nın çalışmaları biraz ilerleyince, 1734 yılında Üsküdar Toptaşı'nda "Humbarahane ve Hendesehane" adlı bir askerî okul açıldı.

Anadolu Beylerbeyliği, Tebriz ve Revan Seraskerliği yapmış, sadrazamlığa yükselmiştir (1730) . Humbaracı Ocağını kurmuş, Bosna Valiliği sırasında Avusturya ordusunu yenmiş ve Belgrad Anlaşmasını imzalamıştır.

“