ahmet paşa (osmanpaşazade)

 

(?-1685)

Vezir, Kütahya'da Anadolu Beylerbeyliği, yapmış, Bosna ve Basra Valiliklerinde bulunmuş, 1685'de ölmüştür.

“