ahmet vasfi

 

(1832-1876)
 

Kütahya Muhasebe Müdürü iken genç yaşta ölmüştür. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen şairin 202 parça gazel, koşma, methiye ve destandan oluşan divanı vardır.Arifi (1780-1870)
Firaki, Firkati, Nevi, Esrari gibi 18.yüzyıl şairleriyle sık sık karşılaştığı muamma denen manzum bilmeceleriyle ünlendiği bilinen halk ozanlarımızdandır. Zekası ve sesinin güzelliğiyle çağdaşları arasında farklı bir yer edinmiştir. 11 koşma, 16 gazel, 3 mersiye, 4 müseddes ve 1 muhammesten oluşan bir divançesi mevcuttur.