asım gündüz

 

(1880-1970)
Asker. Harp Akademisi’ni bitirdi.Kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı (1904). Dört yıl Almanya’da staj gördü. Balkan Savaşı’nda Karargâh-ı Umumi Harekât Şubesi’nde, 20. ve 3. Kolordu kurmay başkanlıklarında, Filistin Cephesi Kurmay Başkanlığı’nda ve 48. Fırka Komutanlığı, 2.Kolordu komutan vekâletinde bulundu, albaylığa yükseltildi. İstanbul’daki kimi görevlerden sonra Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Batı Cephesi Erkan-ı Harbiye Riyaseti’ne atandı. Sakarya savaşı’ndaki başarısı altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Afyonkarahisar taaruzu ve Dumlupınar yengilerinden sonra tümgeneralliğe yükseltildi. İsmet paşa (İnönü) ile Mudanya Konferansı’na katıldı. Garp Cephesi Komutanlığı kaldırılınca Genelkurmay İkinci Başkanı oldu. Korgeneralliğe yükseltildi (1926). 1937’de Orgeneral oldu. Montrö Antlaşması görüşmelerine askeri delege olarak gönderildi. 1938’de Fransızlar’la Hatay’ın bağımsızlığı için yapılan görüşmelere Türk Askeri heyeti Başkanı olarak katıldı. Daha sonra çeşitli görüşmelerde Türk Hükümeti’ni temsil etti. 1943’te Yüksek Askeri Şura Üyeliği’ne atandı. 1945’te emekliye ayrıldı. 1946 ve 1950 seçimlerinde CHP Kütahya milletvekili oldu. 1954’e kadar bu görevini sürdürdü.

 

“