askeri

 

(1620-1700)
 

Asıl adı Gülap oğlu Muhammet olan Askeri’nin pirdarı Niyazi Mısri ile bağlantısı dolayısıyla 1620-1700 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir.250 beyitlik Cem-i Esrar adlı mesnevisi, 22 sayfalık bir risalesi, 230 ilahi, 18 manzumesini içinde toplayan Türkçe Divanı vardır.

 

“