ergun çelebi

 

Hz.Mevlana’nın dördüncü göbek torunu olup, Mevlevi Şeyhi ve şairdir. İşaretül Beşera adlı risalesi ve manzum Gençname’si vardır. Postnişinliğini yaptığı Kütahya Mevlevihanesi’nin, Erguniye adıyla anılan bitişik türbesinde gömülüdür.

 

“