firaki abdurrahman çelebi

 

Evliya Çelebi ile amcazade olan şair, 1542’de Kütahya Valiliğine atanan Kanuni’nin oğullarından şehzade Bayezit’e uzun bir kaside sunmuştur. Kırk Sual adlı basılmış bir eseri vardır. 1580’de ölmüş, Saray Camii avlusuna gömülmüştür.

 

Ey Firaki, şehrimiz şahin yuvasıdır bizim

Anın içün anadan doğanları şahbaz olur

 

“