hisarlı ahmet

 

(1908-1984)
 

Derlemeci, saz ve ses sanatçısıdır. Sanatını usta-çırak, yarenlik-gezek ilişkileri içinde Dülger Hüseyin Ağa, Arap İbrahim (Arabacı İbrahim Ağa), Nuri Çavuş, kambur Celal, terzi sadık ve Fındık Hüseyin’le olan sohbetleri sırasında geliştirdi.Önceleri üç telli bağlama çaldı. Yöre türkülerini söyleyişindeki tavır, ritm ve icrasıyla tanınmıştır.Kütahya türkülerini TRT Repertuarına kazandıran derlemeci ve kaynak kişi olarak ünlenmiştir.

 

“