hz.  sun'ullah gaybi

 

(1630-1694)
 

Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Beşiri’nin torunudur.Tasavvuf ehlidir. Taassup ve cehaletle mücadele etmiş, pürüzsüz bir Türkçe kullanmıştır.Gaybi Divanı, Sohbetname, Biatname, Ruhul Hakika, Akaidname, Makasıdı Ayniye ve Hüda Rabbim başlıca eserleridir.

Hz Gaybi Divanı

 

“