mesut erez

 

(1922- )
Politikacı, siyaset adamı. 1944 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şubesinden mezun olup Fransızcadan devlet lisan imtihanını, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde muadelet imtihanını verdi.
Maliye Bakanlığının çeşitli kademelerinde Maliye Müfettişi, İstanbul Defterdarı, Gelirler Genel Müdürü olarak hizmet gördü. 13.12.1961 tarihinde kararname ile kendisine (Fahri Maliye Müfettişi) unvanı verildi.
1965 yılında Kütahya’da Adalet Partisinden seçimlere katılarak Milletvekili oldu. Bütçe Plan Karma Komisyonu Başkanlığı yaptı. Daha sonra Hükümette görev aldı. Parlâmento, "Finansman Kanunu" başlığı altında toplanan Vergi Kanunlarını, Emlak Vergisi Kanununu, 657 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununu (Personel Kanunu) onun Maliye Bakanlığı zamanında kabul etti. Ağustos 1970 Ekonomik istikrar kararları Mesut Erez’in Maliye Bakanlığı zamanına rastlar. Tarım ve Sanayi Bakanlıkları, Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. 1973 seçimlerine katılmadı.
Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği, Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Eskişehir Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Kütahya - Porselen Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı, ÇMİS Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

 

 

 

“