mustafa rüştü efendi

 

(?-1844)
Çukurçeşme’de kendi yaptırdığı medresede dersler vermiş, 1836’da yazdığı Hediye-i Ebrar adlı eseri Sultan II. Mahmut tarafından ayda yüz kuruş aylık bağlanarak ödüllendirilmiştir

 

“