neşri mehmet efendi

 

Germiyan asıllı Osmanlı tarihçilerindendir. II. Bayezit tarafından Osmanlı Tarihini yazmakla görevlendirilmiş, Cihannüma adlı eseri hazırlamıştır.

 

“