tarih

 

(1936- )
Şair. Ortaöğrenimini Kütahya Erkek sanat Enstitüsü Demircilik Bölümü’nde tamamladı (1954). İstanbul’da açılan Tapulama Kursu’nu bitirerek (1956), Turgutlu ve Kütahya’da kadastro teknisyeni, Sarıgöl ve İzmit’te tapu fen memurluğu görevlerinde bulundu. İlk şiiri Yeşilay dergisinde yayınlandı (1952). Öykü ve kitap tanıtma yazılarıyla Varlık ve Yeni Ortam gibi dergilerde göründü.
Eserlerinden başlıcaları: Köprü (1962), Hüznün Dalgın Kuşları (1968), Dağlama (1974), Sokağın Ucu deniz (1977), Irmak (1979), Çakmaktaşı, kav Kıvılcım (1980).
 

 

“