müzeler

 

Arkeoloji Müzesi (Merkez)

Kütahya’da ilk müzecilik çalışmalarına 1945 yılında başlanmıştır. Vahit Paşa Kütüphanesi’nin içerisinde bir müze deposu kurulmuş, ayrıca İslâm dönemine ait eserler Pir Ahmet Beşir Türbesi’nde teşhir edilmiştir. Müzedeki eserlerin artması ile 1947 yılında İl Genel Meclisi Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak Özel İdare’nin elinde bulunan Vacidiye Medresesi’nin müze halinde getirilmesini istemiştir. Bu medreseyi Germiyanoğulları devrinde Mübarezeddin bin Savcı 1314 yılında yaptırmıştır.

Kütahya’da müze çalışmaları sürerken Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbey 101 parçalık oya koleksiyonunu buraya bağışlamıştır. Daha önceki yıllarda Gıyas Sağer isimli bir kişi de Kütahya yöresinden topladığı 33 parça eseri 1936 yılında Ankara Arkeoloji Müzesi’ne vermiştir. Müze olarak düşünülen Vacidiye Medresesi’nin Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1956-1957 yıllarında onarımına başlamış ve onarım 1963 yılında tamamlanmıştır. Bundan sonra Topkapı Sarayı Müzesi’nden getirilen eserlerle Kütahya’da bulunan eserlerle birlikte müzenin teşhir ve tanzimi yapılmış ve 15 Mart 1965’te Müdürlük haline getirilmiştir.

Müzede tarih öncesi dönemlere ait Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit , Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Özellikle Burdur Hacılar’dan gelen Geç Kalkolitik Dönem boyalı keramikleri müzenin en eski örnekleridir. Bunun yanı sıra çeşitli fosiller, Eski Tunç ve Frig dönemine ait eserler müzenin girişindeki vitrinlerde teşhir edilmektedir. Bu eserler arasında Frig çocuk oyuncakları, Ana Tanrıça, Kyble, rahipler, Satir ve Hekate heykelleri de dikkat çekicidir. Ayrıca Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen keramikler, kandiller, cam eserler, cerrahi aletler de onları tamamlamaktadır.

Aizonai örenyerinde 1990 yılında bulunan Amazon Lahti de müzenin önemli eserleri arasındadır. MS.160 yılına tarihlenen Yunanlılarla Amazonların savaşını canlandıran bu lahit döneminin sağlam kalabilmiş tek örnekleri arasındadır. Seyyid Ömer Höyükte yapılan kurtarma kazısında bulunan küpler, kemik aletler, kiremitler; ağzören kurtarma kazısında müze tarafından çıkarılan Hitit dönemi buluntuları ve Roma devri mezar taşları da müzedeki önemli eserlerdendir.


Cumhuriyet Caddesi, Ulu Cami Yanı
Tel: (0274) 223 69 90


Çini Müzesi (Merkez)

Kütahya’da Germiyanoğlu II.Yakup Bey’in (1387-1429) yaptırmış olduğu külliyenin imaret bölümü Çini Müzesi olarak 1999 yılı Mart ayında ziyarete açılmıştır.

Müzenin kubbeli ve şadırvanlı orta mekânı, üç yönde kubbeli eyvanı ve iki odasında XIV.yüzyıldan günümüze kadar gelebilen Kütahya ve İznik çini örnekleri, çini yapımında kullanılan maddeler, boyalar, fırçalar ve desen örnekleri sergilenmektedir. Bunun yanı sıra Rıfat Çini’nin müzeye bağışladığı eski çiniler, babası Mehmet Çini’nin isminin verildiği ayrı bir bölümdedir. Kütahya’da yapılan yarışmalarda derece alan çini tabaklar ve 1921 tarihli eski bir çeşme kitabesi de burada sergilenmektedir.

Müzenin türbe bölümünde Germiyanbey II.Yakup Bey’in çini kaplı sandukası da bulunmaktadır. Ayrıca medresenin vakfiye kitabesi de müzenin giriş kapısının sol tarafında yer almaktadır.


Cumhuriyet Caddesi, Ulu Cami Yanı
Tel. (0274) 223 69 90


Kossuth Evi Müzesi (Macar Evi) (Merkez)

Kütahya, Börekçiler Mahallesi, Macar Sokak’ta bulunan XVIII.yüzyıldan kalma Türk evi Macar Evi olarak tanınmaktadır. Macar Özgürlük Savaşı’nın önderlerinden Avukat Lajos Kossuth (1802-1894) ailesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmış, 1850-1851 yıllarında bu evde yaşamıştır. Macaristan anayasasının tasarısı burada hazırlanmıştır. Ayrıca L.Kossuth burada Bulgaristan ve Şumnu lehçesini de içeren bir gramer hazırlamıştır.

Bahçe içerisinde ve sokağa penceresi olmayan bu ev yedi odalı ve iki katlıdır. Kütahya sivil mimarisinin örneklerinden olup, birinci kat selamlık bölümüdür. Burada yemek odası, yatak odası ve çocuklara ait bir oda ile çalışma odası bulunmaktadır. Odaların içerisinde yerli dolaplar, yüklükler, şömine, oyma şerbetlik, raflar ve sedirler bulunmaktadır.

Bu ev 1982 yılında Kossuth Evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Macarlarla ilgili eşyalar bulunmaktadır. L.Kossuth’a ait müzik aletleri, tütün kıyacağı, tabaka gibi eserlerin yanı sıra yazmış olduğu Türkçe gramer kitabının fotokopileri bulunmaktadır. Ayrıca L.Kossuth’a ait XVIII.yüzyıldan kalma bir piyano, Macar porselen yemek takımları ve Budapeşte’nin eski fotoğrafları sergilenmektedir.


Börekçiler Mahallesi, Macar Sokak
Tel: (0274) 223 62 14


Sadık Atakan Özel Çini Evi Müzesi (Merkez)

Kütahya’da Avukat Sadık Atakan tarafından düzenlenen özel bir müzedir. Eski Kütahya evinde sergilenen Kütahya’nın çini ustalarının eserleri bulunmaktadır. Ayrıca burada Kütahya’da son 250 yıldır yapılmış olan çiniler de sergilenmektedir.


Atatürk Evi Müzesi (Dumlupınar)

Kütahya Dumlupınar ilçesinde Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk’ün kaldığı ve Başkumandanlık Karargâhı olarak kullanılan ev, aslına uygun olarak restore edilmiş, teşhir ve tanzimi yapıldıktan sonra 30 Ağustos 2003’te ziyarete açılmıştır.


Kurtuluş Savaşı Müzesi (Dumlupınar)

Kütahya Dumlupınar ilçe merkezinde bulunan bu müze, Orman Bakanlığı, Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimindedir. Müzenin yapımına 1990 yılında başlanmış ve 1996 yılında tamamlanmıştır. Müze 1997 yılında Zafer Haftası nedeni ile ziyarete açılmıştır.

Müzede Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan çeşitli silahlar, savaşı yansıtan fotoğraflar ve eserler bulunmaktadır.


Dumlupınar Anıt Meydanı
Tel : (0274) 371 25 24


Açık Hava Müzesi (Altıntaş)

Kütahya Altıntaş ilçesinde, Altıntaş Merkezi Belediye Parkı içerisinde bulunan bu müze, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 25.03.1991 yılında ziyarete açılmıştır.


Tavşanlı Belediye Müzesi (Tavşanlı)

Kütahya Tavşanlı ilçe merkezinde bulunan bu müze, 1986 yılında Tavşanlı Belediyesi’nin yönetiminde ziyarete açılmıştır. Müze iki katlı bir Tavşanlı evi olup, eserler evin ikinci katında teşhir edilmektedir. Alt kat ticari dükkanlardır.

Müzede etnoğrafik ve arkeolojik eserler ile sikkeler bulunmaktadır. Müzedeki arkeolojik eserlerin bir kısmı MÖ.5000 yıllarına kadar inmektedir.

kaynak: kenthaber.com

 


Kenthaber Kültür Kurulu

Fotoğraflar, www.kutahya.gov.tr ve www.kutahya.pol.tr adreslerinden alınmıştır.


 

Yayın Tarihi : 7 Aralık 2004 Salı
Güncelleme :8 Şubat 2006 Çarşamba 23:58

 

 

 

 

“