genel bilgi
  gezgin gözüyle
  sözlü tarih
  yetiştirdikleri
  camileri
  külliyeleri
  medreseleri
  çeşmeleri
  bedestenleri
  hamamları
  kalesi
  müzeleri
  anıt ve şehitlikleri
  kaynakça
  kaplıcaları
  türbeleri
  sivil mimari
  saat kulesi
  mevlevihanesi
  dergâhları
  köprüleri
  hanları
  muvakkithanesi
  sakahanesi

            

 

 

      

 

"Kütahya'da bir ay kalana ne mutlu,

İki ay kalacak olursanız, daha fazla müstefid ve münfeyiz olursunuz.

Kütahya kusursuz bir güzeldir.

Böyle kusursuz güzele zeval olur mu?

Ya Rab, bu memlekete kaza-bela verme,

Cennet Kütahya' nın ya altındadır ya üstünde,

Feda olsun Lahor, Keşmir, Tebriz Kütahya' ya."

Sultan Veled

 

Bu sözleri Mehmet Dumlu Hocaefendi (k.s.), Feridun Nafiz Uzluk beyden,nakletmiştir. Bu gazel "Divan-ı Sultan Veled" de mevcut olup yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

               
   
   
[kutahya.htm]1